با ما همراه باشید

امیرحسین شریفی

در حال حاضر دارم کامپیوتر میخونم و علاقه بالایی به کارآفرینی دارم. متفاوت فکر کنیم تا دنیا جای بهتری باشه...

نوشته شده توسط امیرحسین شریفی