فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش آپارتمان 330 متری در تجریش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام

فروش آپارتمان 235 متری در تجریش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام

فروش آپارتمان 220 متری در تجریش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

فروش آپارتمان 185 متری در تجریش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 1 حمام

فروش آپارتمان 160 متری در تجریش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام

فروش دفتر 155 متری در تجریش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
مشاوره و خرید
مشاوره و خرید
مشاوره و خرید: 09301748024